Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Kolejne warsztaty w ramach kursu e-learningowego

Za nami kolejne drugie warsztaty stacjonarne w ramach kursu „E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce”. Odbyły się one 10 lutego w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.

Uczestnicy kursu e-learningowego, którzy przybyli na warsztaty mieli możliwość spotkania i konsultacji z ekspertem prowadzącym kurs i przypomnienia kluczowych zagadnień z 1 i 2 modułu kursu. Poznali najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem działalności w sieci, takie jak: finansowanie działalności, zabezpieczenia i wymogi formalno-prawne, dobór infrastruktury technicznej dostępnej w sieci. Omówiono także zagadnienia będące przedmiotem 3 i 4 modułu kursu. Doskonałym ćwiczeniem dla uczestników warsztatów były przykłady praktycznego stosowania zasad e-marketingu w przedsiewziąciach funkcjonujących już skutecznie i z sukcesem w sieci.

Uczestnikom kursu e-learningowego, w którym bierze udział ponad 50 osób z Polski i Słowacji, pozostały jeszcze 3 miesiące nauki i 2 kolejne moduły wiedzy i umiejętności do poznania.


 Logointerregznapisem-mikro

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego