Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

I Forum słowackie w Jasionce

Wydarzenie, które odbyło się w d niu 25.01.2019 r. poświęcone było zacieśnieniu relacji sąsiedzkich obu krajów, z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i uwarunkowań geopolitycznych.Panele dyskusyjne dotyczyły  szerokiego spektrum zagadnień gospodarczych, politycznych i społecznych  związanych ze współpracą transgraniczną.
 
W Forum wzięła udział dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY - pani Agnieszka Pyzowska oraz przedstawiciele Związku Euroregion "Tatry" - pan Bogusław Waksmundzki i pan Michał Stawarski. Pełniący również funkcję Wiceprzewodniczący Zgromadzenia EUWT TATRY pan Bogusław Waksmundzki był także jednym z panelistów w trakcie dyskusji pt. "Turystyka jako podstawa gospodarki. Kolos na glinianych nogach?".
 
 

Fot. archiwum  EUWT TATRY i Związku Euroregion "Tatry".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego