Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Dodatkowe informacje do naboru na koncepcje projektów flagowych

W nawiązaniu do ogłoszonego naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 Wspólny Sekretariat Techniczy, opublikował  dodatkowy dokument pn. Szczegółowy opis działań kwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu. Dokument ten zawiera istotne informacje dla wnioskodawców dotyczące m.in. typów działań przewidzianych do dofinansowania w ramach Programu.

Szczegółowy opis działań kwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu  pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego