Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Broszura informacyjno-promocyjna o EUWT TATRY

Prezentujemy broszurę promocyjną w trzech językach (polskim, słowackim i angielskim) wydaną przez Združenie Region „Tatry” w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Przybliża ona w krótkiej i zwięzłej formie najważniejsze informacje na temat utworzonego w sierpniu 2013 r. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.

Broszura pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego