Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Trwają prace nad polsko-słowackim słownikiem on-line!

Agencja BTB Wania Manczewa-Wicik przygotowuje dla EUWT TATRY słownik on-line. Zawierać on będzie ok. 150 tysięcy polsko-słowackich specjalistycznych zwrotów. Przewidywany termin uruchomienia słownika to kwiecień 2021. 

Słownik jest jednym z działań projektu pt.  "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" realizowanego we wspólpracy EUWT TATRY z Euroregionem "Tatry" z Nowego Targu oraz Zdrużeniem Euroregion "Tatry" z Kieżmarku.  

Int

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego