Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Cele projektu

Realizowane w ramach projektu działania związane z utworzeniem na polsko-słowackim pograniczu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry” miały na celu podniesienie na wyższy poziom organizacyjny, prawny i merytoryczny polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, prowadzonej przez Związek Euroregion „Tatry”, Združenie Region „Tatry”, Miasto Nowy Targ i Miasto Kieżmark. Utworzenie innowacyjnego instrumentu prawa europejskiego, jakim jest EUWT umożliwia kontynuację, pogłębienie, ułatwienie i poszerzenie dotychczasowej współpracy między jej poszczególnymi członkami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego