Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

INTERREG 2014-2020

05.04.2017 - Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov v rámci Programu  Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Dňa 3.4.2017 Zväzok Euroregión „Tatry“ v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
čitaj viac

03.10.2016 - Školenia pre potenciálnych žiadateľov – II. a III. prioritná os programu

Školenia pre potenciálnych žiadateľov – II. a III. prioritná os programu
V súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí pre druhú a tretiu prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenie pre potenciálnych žiadateľov zo Slovenska. Školenie je venované nasledovným prioritným osiam programu -Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy. -Rozvoj...
čitaj viac

16.05.2016 - Konzultácie pre potenciálnych žiadateľov

Konzultácie pre potenciálnych žiadateľov
Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko vedie konzultácie pre potenciálnych žiadateľov.
čitaj viac

06.05.2016 - Školenia pre potenciálnych žiadateľov – I prioritná os programu

Školenia pre potenciálnych žiadateľov – I prioritná os programu
V súvislosti s výhlašenou výzvou na predkladanie žiadostí pre prvú prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenia pre potenciálnych žiadateľov.
čitaj viac

02.05.2016 - Videosúťaž „Pohraničie má talent!“.

Videosúťaž „Pohraničie má talent!“.
Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko organizuje súťaž o najlepší filmový príbeh propagujúci poľsko-slovenské pohraničie, poľsko-slovenskú spoluprácu a partnerstvo.
čitaj viac

02.05.2016 - Najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”

Najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”
Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”
čitaj viac
First 1 2 3 4 Last
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva