Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Logo

Logo bolo pripravené v rámci projektu Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spoluprace. Návrh loga a príprava logomanualú: Bogumił Krużel / studio fotografii i reklamy AF RASTER.

 

Základná a zjednodušená forma v slovenskom jazyku:

logo_całe_SK     logo_skrót_SK

Základná a zjednodušená forma v poľskom jazyku:

logo_całe_PL      logo_skrót_PL

Základná a zjednodušená forma v anglickom jazyku:

logo_całe_EN      logo_skrót_EN

Logomanual EZÚS TATRY  pdf

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva