Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

INTERREG 2014-2020

23.06.2014 - Ukončili sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020

Ukončili sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020
Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja v období od 15. apríla 2014 do 22 mája 2014 uskutočnilo verejnú konzultáciu projektu Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014 - 2020 (PL-SK 2014-2020). Cieľom konzultácií bolo získať pripomienky kruhov, ktoré zastupujú potenciálnych príjemcov Programu, vrátane sociálno-ekonomických partnerov, umožňujúce uskutočniť zmeny, pokiaľ ide o podporu zahrnutú do návrhu Programu, čo v...
čitaj viac

21.06.2014 - Európska komisia prijala Partnerskú dohodu so Slovenskom

Európska komisia prijala Partnerskú dohodu so Slovenskom
Dňa 20. 06. 2014 Európska komisia prijala „partnerskú dohodu“ so Slovenskom, ktorá určuje spôsob využitia štrukturálnych a investičných fondov EÚ  pre hospodársky rast a rast zamestnanosti v rokoch 2014 – 2020. Dohoda otvára cestu pre financovanie v rámci politiky súdržnosti vo výške 14 mld. EUR, v tom Európska územná spolupráca vo výške 223,4 mln. EUR. V Partnerskej dohode sa ocitli aj odkazy týkajúce sa EZÚS. Píše sa, že „V rámci programov...
čitaj viac

30.05.2014 - Európska komisia prijala Partnerskú dohodu s Poľskom, týkajúcu sa využívania prostriedkov z fondov EÚ na roky 2014 – 2020

Európska komisia prijala Partnerskú dohodu s Poľskom, týkajúcu sa využívania prostriedkov z fondov EÚ na roky 2014 – 2020
ňa 23. 05. 2014 Európska komisia prijala „partnerskú dohodu“ s Poľskom, v ktorej je stanovená optimálna stratégia, ktorá určuje spôsob využitia štrukturálnych a investičných fondov EÚ v poľských regiónoch a mestách, ako aj pre občanov. Prijatá dohoda otvára cestu pre financovanie v celkovej výške 77,6 mld. EUR v rámci politiky súdržnosti v období 2014 – 2020 (podľa bežných cien, vrátane financovania v rámci Európskej územnej spolupráce)....
čitaj viac

16.05.2014 - Konzultačná konferencia návrhu Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020

Konzultačná konferencia návrhu Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020
Dňa 14. mája 2014 sa  v aule Podhalańskej vysokej odbornej školy v Nowom Targu uskutočnila konzultačná konferencia návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014 – 2020. Konferencie sa zúčastnila riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY pani Agnieszka Pyzowska, ako aj predstavitelia Zväzku Euroregión „Tatry“  - predseda Rady pán Bogusław Waksmundzki, riaditeľ kancelárie pán Antoni Nowak, vedúci...
čitaj viac

15.04.2014 - Začali sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhranicnej spolupráce PL-SK 2014-2020

Začali sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhranicnej spolupráce PL-SK 2014-2020
Dnes sa začali verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 (Program PL-SK 2014-2020), ktoré budú trvať do 22. mája tohto roku. Cieľom konzultácií je zhromaždenie názorov a komentárov o smeroch podpory navrhovaných v rámci Programu. V rámci verejných konzultácií: sú komentáre k návrhu Programu prijímané pomocou formulára na oznámenie komentárov; 14. mája tohto roku v Nowom Targu, v Podhalańskej...
čitaj viac

21.11.2013 - Európsky parlament schválil novú politiku súdržnosti na obdobie 2014-2020

Európsky parlament schválil novú politiku súdržnosti na obdobie 2014-2020
Dňa 20. 11. 2013 Európsky parlament schválil novú politiku súdržnosti: 325 miliárd EUR do európskych regiónov. Parlament schválil kľúčové pravidlá a nariadenie pre realizáciu politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2014-2020. Kompromis, ktorého sa poslancom podarilo docieliť po viac ako roku tvrdých rokovaní s Radou, vďaka Parlamentu umožní prísun významných investícií do rozvoja regiónov EÚ na základe spravodlivejších podmienok. Nový "spoločný strategický...
čitaj viac
First 1 2 3 4 Last
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva