Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konzultácie pre potenciálnych žiadateľov

Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko vedie konzultácie pre potenciálnych žiadateľov. Konzultácie sa konajú v utorky a štvrtky v čase od 10:00 do 14:00 hod. STS prosí Vás, aby ste sa na konzultácie prihlasovali prostredníctvom kontaktného formulára a okrem požadovaného termínu upresnili rozsah konzultácií a/alebo prípadné otázky.

Okrem konzultácií v sídle STS je možné otázky týkajúce sa programu a uverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí tiež konzultovať písomne, a to pomocou kontaktného formulára alebo na adresu kontakt@plsk.eu.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva