Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Základné dokumenty

EZÚS TATRY zakladá svoju činnosť na Dohovore o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným podpísanom predsedom Rady Zväzku Euroregión „Tatry” a predsedu Rady Združenia Región „Tatry” dňa 14. augusta 2013 v Nowom Targu a Stanovách Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným podpísaných dňa 14. augusta 2013 v Kežmarku.

Dohovor o založení EZÚS TATRY s r.o. pdf

Stanovy EZÚS TATRY s r.o.  pdf

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva