Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Európske zoskupenie územnej spolupráce

egtc  Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS): nástroj na uľahčenie cezhraničnej,
  medzinárodnej a medziregionálnej spolupráce

 

 

Európsky parlament a Európska rada s politickou podporou Výboru regiónov zriadili EZÚS v roku 2006. Miestne a regionálne orgány z rôznych členských štátov majú vďaka tomuto nástroju možnosť účinnejšie spolupracovať, napríklad tým, že sa môžu priamo uchádzať o prostriedky z európskych fondov a hospodáriť s nimi.

 

Úloha EZÚS

Organizovať a riadiť cezhraničné, medzinárodné a medziregionálne kooperačné opatrenia s finančným príspevkom EÚ alebo bez neho.


Kto môže vytvoriť EZÚS?

Partneri EZÚS musia pochádzať prinajmenšom z dvoch členských štátov EÚ a môžu nimi byť aj:

  • miestne a regionálne orgány
  • národné vlády
  • subjekty, ktoré sa riadia verejným právom
  • združenia


Príklady možného využitia EZÚS

  • Poskytovanie cezhraničných služieb v oblasti dopravy a zdravotnej starostlivosti
  • Riadenie cezhraničných alebo medzinárodných projektov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (inovácie a technológie, ochrana životného prostredia atď.)
  • Posilňovanie cezhraničnej hospodárskej a sociálnej súdržnosti


Súvisiace dokumenty

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)  pdf
  • Zákon Národnej rady Slovenskej republike č. 90/2008 Z.z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z.z. o štatistike v znení neskorších predpisov  pdf
  • Zákon poľskej republike zo 7. novembra  2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce pdf

 

Ďalšie informácie získate na portáli EZÚS

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva