Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Ochrana tradícií a hasičských techník na území poľsko-slovenského pohraničia

Kým chceš byť, keď budeš veľký? Je to jedna z najčastejších vecí, na ktoré sa dospelí pýtajú detí. Odpovedí je neúrekom. Často odzrkadľujú to, ako sa mení svet okolo nás – v posledných rokoch sa v odpovediach začali objavovať blogeri, youtuberi a influenceri. Tak ako Messi, Ronaldo či Lewandowski, mnohí chlapci snívajú o tom, že budú futbalisti. Ale už dlhé roky je stále v prvej desiatke... hasič. Na detských odpovediach je krásne to, že keď uvádzajú rôzne povolania, neanalyzujú potenciálne zárobky, neuvažujú o tom, či daná profesia má takzvanú budúcnosť, pretože pre dieťa je dôležitý vzor. Dôležitý je človek, ktorého chcú napodobňovať, ktorý je pre nich autoritou, akýmsi hrdinom. V Spojených štátoch sú hasiči naozaj hrdinami, po útokoch na WTC – dokonca národnými hrdinami a v Hollywoode sa natáčajú filmy o ich práci, obetavosti a hrdinstve. V Poľsku a na Slovensku, aj keď je mierka iná, hasiči takisto zastávajú výnimočné miesto v spoločenskej hierarchii. Práve oni ako prví poskytujú pomoc nielen v prípade požiarov, ale tiež autonehôd či povodní a v čase pandémie, keď sú často všetky vozidlá rýchlej zdravotníckej pomoci v teréne, idú s prvou zdravotníckou pomocou. Pomáhajú aj v menej typických situáciách, ako napr. záchrana mačky, ktorá sa vyšplhala na vysoký strom a nevie sama zísť dole, alebo vyslobodzovanie labutí, ktoré uviazli v ľade. Miestne samosprávy teda nešetria úsilím a vybavujú svojich hasičov čo najmodernejšou technikou a vytvárajú im čo najlepšie pracovné podmienky. Zároveň sa starajú o dejiny, ukazujú, akú úlohu zohrávali hasiči v minulosti, aké zariadenia používali. Zachovaniu tejto tradície slúži okrem iného zreštaurovaná hasičská zbrojnica z obce Złotniki, ktorá bola v rámci projektu s veľavravným názvom „Bohu na chválu, ľuďom na úžitok“ postavená v areáli skanzenu v Povislianskom etnografickom parku vo Wygiełzowe.

1

 

V zbrojnici bola vytvorená stála expozícia venovaná tradíciám dobrovoľných hasičských zborov a úlohe dobrovoľných hasičov v spoločenskom a kultúrnom živote malých vidieckych spoločenstiev. Sú tu staré fotografie, prilby, uniformy – čo ešte tam môžeme uvidieť?

 

Medzi najmladšími, ale nielen medzi nimi, najviac emócií vzbudzuje historická striekačka. Podnecuje predstavivosť, najmä ak ju porovnáme so súčasnými hasičskými vozidlami.

2

 

Na zachovanie tohto dedičstva stavila tiež Limanowa. V rámci projektu „Ochrana tradícií a hasičských techník z prelomu storočí na území poľsko-slovenského pohraničia“ zreštaurovala dve historické konské striekačky pochádzajúce približne z roku 1920.

3

 

Obnovených bolo tiež dvadsať kompletných hasičských uniforiem, ktoré sa skladajú z blúzy, nohavíc, opaska s hasičskou sekerou, prilby a topánok. Zreštaurované historické vozy spolu s modelmi koní a figurínami oblečenými do obnovených hasičských uniforiem si môžeme pozrieť pri budovách dobrovoľných hasičských zborov v Limanowej a Łososine Górnej. Pred umiestnením vo vitríne boli súčasťou predvádzania historického hasičského zásahu. Ako to dávnejšie vyzeralo? Určite to bolo náročnejšie ako dnes. Hasenie požiaru si vyžadovalo veľké úsilie mnohých hasičov. Môžete si to pozrieť vo filme, ktorý poskytuje tiež veľa informácií o dejinách hasičstva (film je dosť dlhý, takže pre tých, ktorí sú trochu menej trpezliví, malá nápoveď: hasičský zásah v starom štýle sa začína okolo 38. minúty)


Na koniec hasičského dobrodružstva, hoci je to úplne iný príbeh, ešte jeden skvost potvrdzujúci významnú úlohu hasičov v malých spoločenstvách pohraničia – starý hasičský voz – poklad hasičov v slovenskej Trstenej.


logo EN

Blog realizový v rámci verejnej úlohy s názvom „Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja kľúčom k pozitívnemu medzinárodnému vnímaniu Poľska“ financovanej Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v rámci súťaže „Verejná diplomacia 2020 – nový rozmer“.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva