Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

INTERREG 2014-2020

25.04.2016 - Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko

 Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko
Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko.
čitaj viac

15.04.2016 - II. verejná výzva programu Interreg Europa

II. verejná výzva programu Interreg Europa
Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg Europe schválil podmienky pre II. výzvu na predkladanie projektových zámerov. Verejná výzva bude pre žiadateľov otvorená od 5. apríla do 13. mája 2016.
čitaj viac

15.04.2016 - Špecifické podmienky pre výzvu v rámci prioritných osí I a III

Špecifické podmienky pre výzvu v rámci prioritných osí I a III
Monitorovací Výbor schválil špecifické podmienky záväzné pre výzvy v rámci prioritných osí „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ a „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“.
čitaj viac

15.04.2016 - Schválenie návrhu vlajkového projektu pod názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. Etapa

Schválenie návrhu vlajkového projektu pod názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. Etapa
S radosťou Vám oznamujeme, že Monitorovací výbor Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020 schválil návrh vlajkového projektu pod názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa.
čitaj viac

15.04.2016 - Tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru

Tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru
V dňoch 31. Marca – 1. apríla 2016 sa v Žiline na Slovensku uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho Výboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko. Počas zasadnutia prijal MV schválil päť nasledovných návrhov vlajkových projektov aj šesť strešných projektov.
čitaj viac

26.01.2016 - Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Dňa 26. januára 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty. Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“. Oprávnené budú len tie...
čitaj viac
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva