Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Sýpka v Mačacom Zákutí

Sýpka v Mačacom Zákutí. Pre neznalých to môže znieť ako... dobrý zákusok podávaný v nejakej útulnej kaviarničke. Nepopierateľný fakt je jeden – sýpka IBA v Mačacom Zákutí. Ale celý zvyšok... Začnime však od začiatku. Mačacie Zákutie je Kacvín – jedna z najstarších dedín poľského Spiša. Jej názov údajne pochádza z nemeckého Katzenwinkel, čiže mačacie zákutie. Objavené zmienky o Kacvíne sa datujú na rok 1320 – podľa zachovaných dokumentov práve v tomto roku predal Magister Kokoš svojmu bratovi Jánovi a jeho synovi Michalovi tieto zeme: Fridman, Nedeca, Kacvín a Franková.

www.wojt  fot. arch. beneficjenta

Do Kacvína sa nedá náhodou zatúlať. Do dediny vedie iba jedna cesta, ktorá pokračuje k štátnej hranici. Alebo jeden z cyklistických chodníkov Cesty okolo Tatier. Okrem prekrásnej scenérie, dych vyrážajúcich výhľadov a upokojujúceho (najmä pre obyvateľov miest) ticha má Kacvín niečo, čo nemá žiadna iná dedina, mesto či mestečko v Poľsku. Má sýpky. Sú to autentické spišské sýpky, aké neuvidíte na žiadnom inom mieste v Poľsku. Ich názov v poľštine – sypańce pochádza od spôsobu, akým ich budovali. Konštrukcia sa obsypávala hlinou. A samotná strecha bola... pohyblivá. V prípade požiaru sa ju dalo rýchlo zhodiť, vďaka čomu oheň neohrozoval zásoby uložené v sýpke.

 DSC_0331m  fot. arch. beneficjenta

Dávnejšie pozdĺž vidieckej cesty stálo niekoľko desiatok takýchto sýpok. Ale nepoužívané chátrali a začali upadať do zabudnutia. Toto dôležité materiálne dedičstvo, unikátne pre celý región, sa podarilo zachovať v rámci projektu Cesta okolo Tatier. Bol založený mini-skanzen: spišské gazdovstvo so sýpkami a predmetmi, ktoré boli dávnejšie používané v každodennom živote. Nájdete tu krosná, truhlice, praslice, mláťačky, koberce a tradičné spišské kroje.

DSC_0314m  fot. arch. beneficjenta

 


logo EN

Blog realizový v rámci verejnej úlohy s názvom „Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja kľúčom k pozitívnemu medzinárodnému vnímaniu Poľska“ financovanej Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v rámci súťaže „Verejná diplomacia 2020 – nový rozmer“.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva