Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Kontakt

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r. o.

REGON (IČO) 122966290, NIP (DIČ) 7352858323

Štatutárne sídlo / Kancelária Riaditel'a

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Poľská republika

Sekretariát Predsedu Zhromaždenia EZÚS TATRY s r. o.

Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika


e-mail: info@euwt-tatry.eu

www.euwt-tatry.eu

www.ezus-tatry.eu

www.egtc-tatry.eu

Zvazok Euroregión „Tatry”

ul. Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ, Poľská republika

tel./ fax: 0048 / 18 / 2669981
e-mail: euroregion.tatry@pro.onet.pl
www.euroregion-tatry.pl

Združenie Euroregión Tatry

Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok, Slovenská republika

tel./ fax: 00421 / 52 / 4523913
e-mail: info@euroregion-tatry.sk
www.euroregion-tatry.sk

Mesto Nowy Targ

ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ, Poľská republika
tel. centrala +48 18 26 11 200
fax: +48 18 266 23 12
e-mail: umnt@um.nowytarg.pl  
www.nowytarg.pl

Mesto Kežmarok

Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok, Slovenská republika
tel. +421 52 466 01 01
fax: +421 52 466 01 27
e-mail: primator@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Kontaktný formulár
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva