Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Publikácie a propagačné materiály


okładka1

Pol'sko-slovenská stratégia činnosti EZÚS TATRY na roky 2014 - 2020  pdf

bez tytułu

EZÚS TATRY - poľsko – slovenská cezhraničná spolupráca miestnych samospráv v rokoch 2012-2013, č. 2 pdf

Letak_EZUS_20131a

Propagačný materiál pdf

artykuła

Prezentačno-informačny článok „Europrojekty.PL /Euroregiony-Polska” č. 105/2013 pdf

 

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva