Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”

Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér” (1/2016) .

 

V ňom:

-Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku,

-Školenie pre potenciálnych žiadateľov,

-Prvé schválené projekty,

-Dni otvorených dverí európskych fondov,

-Videosúťaž „Pohraničie má talent“.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva