Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Propagačný článok „Už 5 rokov od založenia EZÚS TATRY!“

V najnovšom, 144. čísle dvojtýždenníka „Góral.info.pl” z 22. 11. 2018, bol zverejnený článok o projekte s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ realizovanom EZÚS TATRY a o aktivitách, ktoré sú v ňom naplánované. Bezplatný výtlačok je dostupný v obecných úradoch a samosprávnych inštitúciách v našom regióne. Okrem papierovej verzie je tiež dostupná elektronická verzia na stránke http://www.krakowski24.pl/gazeta/144.pdf

Príjemné čítanie!

článok  pdf


 0001-3a

Projekt spolufinancovaný Ministerstvom zahraničných vecí PR
v súťaži „Podpora samosprávneho a občianskeho rozmeru poľskej zahraničnej politiky 2018“


Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva