Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Dopytové konania

08.02.2017 - Dopytové konanie o uvedenie ceny za dodanie kancelárskeho nábytku

Dopytové konanie o uvedenie ceny za dodanie kancelárskeho nábytku
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. žiada v tomto dopytovom konaní o uvedenie ceny za dodanie kancelárskeho nábytku v rámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
čitaj viac

08.02.2017 - Dopytové konanie o uvedenie ceny za dodanie elektronických zariadení spolu s programovým vybavením

Dopytové konanie o uvedenie ceny za dodanie elektronických zariadení spolu s programovým vybavením
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. žiada v tomto dopytovom konaní o uvedenie ceny za dodanie elektronických zariadení spolu s programovým vybavením v rámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
čitaj viac
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva