Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Galéria

14.08.2013 - Podpísanie Dohovoru o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY

Podpísanie Dohovoru o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY
Dňa 14. augusta 2013 bol v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu slávnostne podpísaný Dohovor o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným. Dohovor v mene Združenia Región „Tatry“ podpísal predseda Rady Jozef Ďubjak a v mene Zväzku Euroregión „Tatry“ predseda Rady Bogusław Waksmundzki.
čitaj viac

14.08.2013 - Prvé zasadnutie Zhromaždenia EZÚS TATRY

Prvé zasadnutie Zhromaždenia EZÚS TATRY
Po slávnostnom podpísaní Dohovoru v Nowom Targu dňa 14. augusta 2013 predsedovia Rád v Kežmarku podpísali Stanovy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným, v ktorých sú zakotvené zásady spolupráce medzi zakladajúcimi členmi Zoskupenia. Následne sa konalo prvé zasadnutie Zhromaždenia EZÚS TATRY s r. o.
čitaj viac

19.12.2011 - Študijná cesta na maďarsko-slovenskej hranici - EZÚS Ister-Granum

Študijná cesta na maďarsko-slovenskej hranici - EZÚS Ister-Granum
V rámci aktivít projektu pod názvom Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, sa zástupcovia Euroregiónu „Tatry“ zúčastnili v dňoch 07. - 09. 12. 2011 študijnej cesty na maďarsko-slovenskej hranici, v EZÚS Ister-Granum.
čitaj viac

19.10.2011 - 9. ročník Európskeho týždňa miest a regiónov - OPEN DAYS 2011

9. ročník Európskeho týždňa miest a regiónov - OPEN DAYS 2011
Členovia slovenskej časti Komisie vo veci Európskeho zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) JUDr. Štefan Bieľak - primátor mesta Spišská Belá, MUDr. Alexander Slafkovský - primátor mesta Liptovský Mikuláš a projektová manažérka Združenia Región „Tatry“ Mgr. Jana Majorová Garstková sa spoločne s poľským partnerom pod vedením predsedu Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ Bogusławom Waksmundzkim zúčastnili v dňoch 10. – 14. 10. 2011 na 9....
čitaj viac
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva