Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EZÚS TATRY s r.o.

15.09.2013 - Krátko o EZÚS TATRY s r.o.

Krátko o EZÚS TATRY s r.o.
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. je nová inštitúcia cezhraničnej spolupráce, založená dňa 14. augusta 2013 Združením Región „Tatry” na slovenskej strane a Zväzkom Euroregión „Tatry” na poľskej strane, ktorá má právnu subjektivitu podľa práva Európskej únie, je právne spôsobilá a má najširšiu právnu spôsobilosť, aká sa priznáva podľa vnútroštátneho práva členského štátu právnickým osobám. Dňa 20. septembra 2013 EZÚS...
čitaj viac

15.09.2013 - Členovia Zoskupenia

Členovia Zoskupenia
Zakladajúcimi členmi Zoskupenia sú Zväzok Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu a Združenie Región „Tatry“ so sídlom v Kežmaroku.
čitaj viac

15.09.2013 - Cieľe a úlohy

Cieľe a úlohy
Cieľom EZÚS TATRY s r. o. je ďalší rozvoj, uľahčovanie a rozširovanie poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce s cieľom posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť územia pôsobnosti Zoskupenia na poľskej a na slovenskej strane Tatier. Úlohy EZÚS sa predovšetkým sústreďujú na prípravu a realizáciu projektov územnej spolupráce spolufinancovaných Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu...
čitaj viac

15.09.2013 - Teritoriálny dosah

Teritoriálny dosah
Územie, na ktorom EZÚS TATRY s r. o. realizuje svoje úlohy.
čitaj viac

15.09.2013 - Štatutárne orgány

Štatutárne orgány
EZÚS TATRY ako osobitná právna osoba má orgány: Zhromaždenie, Riaditeľ a Dozorná rada.
čitaj viac

15.09.2013 - Základné dokumenty

Základné dokumenty
EZÚS TATRY zakladá svoju činnosť na Dohovore o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným podpísanom predsedom Rady Zväzku Euroregión „Tatry” a predsedu Rady Združenia Región „Tatry” dňa 14. augusta 2013 v Nowom Targu a Stanovách Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným podpísaných dňa 14. augusta 2013 v Kežmarku. Dohovor o založení EZÚS TATRY s r.o. Stanovy EZÚS TATRY s r.o.  ...
čitaj viac
First 1 2 Last
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva