Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce

Projekt s názvom Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce realizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY od júna do novembra 2018. Partnerom v projekte je obec Czarny Dunajec.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY je nástrojom pre spoločnú realizáciu poľskými a slovenskými partnermi (samosprávy, inštitúcie) zahraničnej politiky na úrovni samospráv a občanov. V roku 2018 uplynulo 5 rokov od založenia EZÚS TATRY ako prvého takéhoto subjektu na poľských hraniciach za účasti euroregiónu a od registrácie tohto subjektu Ministerstvom zahraničných vecí. Toto výročie sa nám zdá vhodným momentom na zhrnutie určitej etapy, prijatie záverov a vytýčenie ďalších cieľov a plánov.

 

Projekt predpokladá realizáciu dvoch základných úloh:

  • Dvojdňová medzinárodná konferencia o úlohe EZÚS TATRY a iných Európskych zoskupení územnej spolupráce s účasťou poľských subjektov pri posilňovaní medzinárodnej spolupráce spolu so študijnou návštevou
  • Propagácia cezhraničnej spolupráce ako významného prvku zahraničnej politiky štátu – bude vypracovaný a vydaný informačný leták venovaný cezhraničnej spolupráci, budú zverejnené články v tlači, vyrobené propagačné materiály, konferencia a študijná návšteva budú vyhlásené za miestne podujatie v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 2018, ktorý organizuje Európska komisia.

Výsledkom realizácie týchto úloh bude propagácia spolupráce na úrovni samospráv medzi poľskými a slovenskými samosprávami a subjektmi v rámci EZÚS TATRY, bude posilnené vnímanie Poľska ako aktívneho účastníka spoločných poľsko-slovenských iniciatív a regionálnych projektov, bude tiež zdôraznené využitie potenciálu EZÚS ako nástroja spoločnej realizácie priorít poľskej zahraničnej politiky na úrovni samospráv partnermi na poľsko-slovenskom pohraničí. 

                             logo MSZ i euwtVerejná úloha spolufinancovaná Ministerstvom zahraničných vecí PR v súťaži
„Podpora samosprávneho a občianskeho aspektu poľskej zahraničnej politiky 2018“20.11.2018 - Konferencia s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“

Konferencia s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva k účasti na konferencii s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ a na študijnej návšteve, ktoré sa budú konať dňa 29. – 30. 11. 2018 V roku 2018 uplýva 5 rokov od založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY Zväzkom Euroregión „Tatry“ z poľskej strany a Združením Euroregión „Tatry“ zo slovenskej strany. Bol to...
čitaj viac

23.11.2018 - Nová brožúra o cezhraničnej spolupráci a činnosti EZÚS TATRY

Nová brožúra o cezhraničnej spolupráci a činnosti EZÚS TATRY
V rámci realizácie verejnej úlohy s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ a prípravy na konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 29. – 30. 11. 2018 vydalo Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY novú informačnú brožúru o cezhraničnej spolupráci. V brožúre je opísaný proces založenia (aj kalendárium) poľsko-slovenského Zoskupenia, ktoré vzniklo pred 5 rokmi, jeho najdôležitejšie ciele...
čitaj viac

26.11.2018 - Propagačný článok „Už 5 rokov od založenia EZÚS TATRY!“

Propagačný článok „Už 5 rokov od založenia EZÚS TATRY!“
V najnovšom, 144. čísle dvojtýždenníka „Góral.info.pl” z 22. 11. 2018, bol zverejnený článok o projekte s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ realizovanom EZÚS TATRY a o aktivitách, ktoré sú v ňom naplánované. Bezplatný výtlačok je dostupný v obecných úradoch a samosprávnych inštitúciách v našom regióne. Okrem papierovej verzie je tiež dostupná elektronická verzia na stránke...
čitaj viac

29.11.2018 - Analýza rozvojového potenciálu EZÚS TATRY

Analýza rozvojového potenciálu EZÚS TATRY
Jedným z výsledkov projektu s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ spolufinancovaného Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v súťaži „Podpora samosprávneho a občianskeho aspektu poľskej zahraničnej politiky 2018“ je vypracovaná Analýza rozvojového potenciálu a smerov ďalších aktivít EZÚS TATRY v budúcej perspektíve 2020+. Analýza, ktorú vypracovala pani Anna Sowińska, je...
čitaj viac

29.11.2018 - Študijná návšteva na poľsko-slovenskom pohraničí

Študijná návšteva na poľsko-slovenskom pohraničí
Deň pred konferenciou s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ sa jej účastníci vydali na návštevu, počas ktorej boli prezentované výsledky vybraných cezhraničných projektov a zaujímavé aktivity realizované členskými samosprávami Euroregiónu „Tatry“. Medzi nimi boli tiež projekty, na ktorých sa zúčastňuje EZÚS TATRY.   Po krátkom stretnutí v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce...
čitaj viac

30.11.2018 - Konferencia „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“

Konferencia „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“
Na jeseň 2018 uplynulo 5 rokov od založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY Zväzkom Euroregión „Tatry“ z poľskej strany a Združením Euroregión „Tatry“ zo slovenskej strany. Bol to v tom čase prvý taký subjekt na poľských hraniciach, ktorého účastníkom bol euroegión. Uplynulých 5 rokov nám umožnilo rozvinúť činnosť Zoskupenia, realizovať mnohé projekty, upevniť svoje postavenie ako subjekt s veľkými skúsenosťami a potenciálom....
čitaj viac
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva