Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zachrániť pred zabudnutím fotografie poľsko-slovenskej podtatranskej oblasti a Tatier

Čo bolo, to bolo, čo môže byť, je
A bude to, čo bude
Ale vždy je milo, že nám nechýbajú miesta
Do ktorých sa v spomienkach vraciame

Vážme si spomienky a vychutnávajme si ich – ako spievala skupina Skaldowie. V pohodlí domova spomíname na rôzne udalosti z nášho života, vtedy najčastejšie siahame po... fotografiách. A nebudeme tajiť – tie staršie, vyvolané, starostlivo uložené do albumov si pozeráme častejšie ako tie, ktoré postupne s vývojom digitálnych technológií zaplnili naše priečinky v počítačoch. Urobiť takúto fotografiu si vyžadovalo viac námahy – od samotného momentu zachytenia záberu po vyvolanie a uloženie do albumu. Ale pri otváraní takýchto albumov putujeme v čase – každý jeden obraz budí spomienky a vyvoláva ďalšie asociácie. Niekto niekedy povedal, že fotografia môže zastaviť čas. Ale umožňuje tiež cestovať v čase. Pozvánkou na takúto cestu v čase sú výsledky projektu Zachrániť pred zabudnutím fotografie poľsko-slovenskej podtatranskej oblasti a Tatier. Vznikol digitálny archív viac ako tisíca fotografií z obdobia od polovice 19. storočia do roku 1945. Fotografie ukryté v archívnych zásuvkách a súkromných albumoch uzreli svetlo sveta – boli zaznamenané a vznikol internetový poľsko-slovenský digitálny archív www.album.nowytarg.pl. Je to ideálny tip na dlhé zimné večery. Prečo na dlhé? Pretože vťahuje. Vďaka týmto fotografiám vidíme, ako vyzeral kedysi Nowy Targ a Kežmarok, môžeme vyhľadať miesta, ktoré poznáme, porovnať, koľko sa zmenilo a subjektívne oceniť, či zmena bola k lepšiemu alebo horšiemu.

1  2 

Je to fascinujúci pohľad na to, ako kedysi vyzeral každodenný život, ale je to aj uvažovanie o tom, že náš svet vyzerá úplne inak – napr. dávna operačná sala nemocnice v Nowom Targu.

3

 

Ale nebudeme skrývať, sú veci, ktoré... sa v podstate nezmenili.

4

 

V albume sú osobitné sekcie s fotografiami súvisiacimi s hospodárstvom, školstvom, udalosťami a slávnosťami. Nezvyčajná je sekcia portrétov. Uspokojujú našu prirodzenú zvedavosť týkajúcu sa ľudí. Ako vyzerali, ako sa obliekali, čo diktovala móda. Pre milovníkov fotografií je sekcia portrétov zlatou baňou s informáciami o tom, ako dávnejšie vyzerala fotografia (aj tá svadobná).

5   6

 

A pre tých, ktorí chcú spoznať históriu fotografie na pohraničí, bol v rámci projektu vydaný „Lexikón tatranských fotografov a fotoateliérov na území Poľska a Slovenska: v Tatrách, na Podhalí, Orave, Spiši a Liptove do roku 1939“. Je to prvý poľsko-slovenský pokus o zmapovanie dejín tatranskej fotografie. Lexikón obsahuje informácie o približne 800 poľských a slovenských tatranských fotografoch (vrátane profesionálnych fotografov, amatérov a turistov), ktorí sa venovali nielen Tatrám, ale tiež ich okoliu ako Spiš, Orava, Podhalie a Liptov od začiatku existencie fotografie do začiatku 2. svetovej vojny.


logo EN

Blog realizový v rámci verejnej úlohy s názvom „Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja kľúčom k pozitívnemu medzinárodnému vnímaniu Poľska“ financovanej Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v rámci súťaže „Verejná diplomacia 2020 – nový rozmer“.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva