Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Informácie o projekte

04.01.2012 - Popis projektu

Popis projektu
Predstavitelia poľských a slovenských miestnych samospráv zakladajúc v roku 1994 cezhraničné združenie Euroregión Tatry (CZET) mali za cieľ utvorenie inštitucionalizovanej formy cezhraničnej spolupráce, v rámci ktorej by mohli realizovať spoločné poľsko-slovenské zámery, zodpovedajúce spoločensko-ekonomickým potrebám pohraničia. Medzi zakladateľmi Euroregiónu boli mestá Nowy Targ a Kežmarok, ktoré sa stali sídlami dvoch združení tvoriacich CZET-  Związku...
čitaj viac

18.12.2011 - Ciele projektu

Ciele projektu
Hlávný cieľ: Pozdvihnutie na vyššiu úroveň organizačnej, právnej a odbornej poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. Špecifické ciele: Utvorenie inovatívnej, európskej platformy prehlbujúcej cezhraničnú spoluprácu uskutočňovanú Zväzkom Euroregion „Tatry”, Združením Región „Tatry”, mestom Nowy Targ a mestom Kežmarok.
čitaj viac

18.12.2011 - Partneri

Partneri
Partneri projektu: Zväzok Euroregión „Tatry” – Vedúci Partner, Združenie Región „Tatry” – Partner č. 1, Mesto Nowy Targ – Partner č. 2 a Mesto Kežmarok – Partner č. 3
čitaj viac

18.12.2011 - Aktivíty

Aktivíty
Realizácia projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce mala 4 etapy, ktoré zodpovedali fázam budovania udržateľnej štruktúry spolupráce partnerov, akou je Európske zoskupenie územnej spolupráce. Od spracovania projektu, cez jeho realizáciu a udržanie trvácnosti, partneri, spolupracujúci v rámci tvoriacej sa siete, na vysokom stupni sa odborne a finančne angažujú v realizácii všetkých činností na oboch stranách hranice.  ...
čitaj viac

18.12.2011 - Výsledky

Výsledky
Deklarácia vo veci utvorenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Euroregión "Tatry" prijatá XV. Kongresom Euroregiónu "Tatry", 17. 04. 2009 Slovensko-poľska komisia vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce  Publikácia Euroregión "Tatry" – poľsko-slovenská cezhraničná spolupráca miestnych samospráv v rokoch 1994-2011 č. 1  Medzinárodná konferencia Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce   Učast v 9. ročníku...
čitaj viac
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva