Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Nová brožúra o cezhraničnej spolupráci a činnosti EZÚS TATRY

V rámci realizácie verejnej úlohy s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ a prípravy na konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 29. – 30. 11. 2018 vydalo Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY novú informačnú brožúru o cezhraničnej spolupráci.

V brožúre je opísaný proces založenia (aj kalendárium) poľsko-slovenského Zoskupenia, ktoré vzniklo pred 5 rokmi, jeho najdôležitejšie ciele a aktivity, obsahuje prezentáciu niektorých cezhraničných projektov realizovaných EZÚS TATRY ako prijímateľom, vedúcim partnerom, jediným prijímateľom alebo manažérom.

Brožúra bola pripravená v jazykoch: poľskom, slovenskom a anglickom. Je dostupná bezplatne a dodatočne v elektronickej verzii na stiahnutie v súbore, ktorý uvádzame nižšie.

Brožúra pdf


 0001-3a

Projekt spolufinancovaný Ministerstvom zahraničných vecí PR
v súťaži „Podpora samosprávneho a občianskeho rozmeru poľskej zahraničnej politiky 2018“


 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva