Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Spustili sme blog o poľsko-slovenskej spolupráci a o jej výsledkoch!

Blog má formu viac ako desiatich zaujímavých článkov sprístupňujúcich výsledky cezhraničnej spolupráce. Príspevky pripravené autorom zhromažďujú a uvádzajú najzaujímavejšie a najhodnotnejšie príklady účasti samospráv na spolupráci v regionálnom a cezhraničnom rozmere, sprístupňujú rozhovory s osobami, ktoré majú vplyv na formovanie tejto spolupráce, prezentujú efekty a nové nápady a návrhy predchádzania následkom pandémie v rôznom rozsahu. Vďaka tomu je blog udržateľnou propagáciou poľských prihraničných samospráv, cezhraničnej spolupráce a tvorí pozitívny obraz Poľska a silné postavenie poľských samospráv a inštitúcií ako EZÚS TATRY v úlohe lídrov medzinárodnej spolupráce.

Prečítajte si všetky zaujímavé príspevky na blogu, ktorý vám umožní priamo sa oboznámiť s výsledkami poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, investíciami realizovanými poľskými samosprávami za spolupráce so slovenskými partnermi, informáciami o úlohe a o úspechoch poľských inštitúcií ako sú EZÚS TATRY a samosprávy v realizácii cezhraničnej spolupráce v rámci Európskej únie a Vyšehradskej skupiny.

Od autora: 

V dôsledku pandémie koronavírusu sa svet postavil na hlavu. Boli sme nútení zmeniť naše návyky, zostali sme uzavretí v domoch, naše plány a zahraničné cesty boli zrušené. V dôsledku pandémie hľadáme chvíle oddychu od každodenného života vo vlastnej krajine, regióne, okolí. Môžeme v tom nájsť aj svetlé stránky. Týmto spôsobom podporujeme miestny cestovný ruch, miestnych podnikateľov, miestne inštitúcie. Ale predovšetkým objavujeme naše regióny nanovo. Vďaka investíciám a projektom realizovaným za silnej podpory z európskych fondov sa v nich veľmi veľa zmenilo. Samozrejme, mnohí z nás, ktorí chcú ísť do hôr, tradične zvolia Zakopané – je to predsa hlavné mesto Tatier. Avšak niekedy stojí za to zvážiť alternatívu. Pre tých, ktorí radi objavujú a hľadajú dobrodružstvá, predstavujeme subjektívneho sprievodcu zaujímavými miestami na poľsko-slovenskom pohraničí, ktoré sa oplatí navštíviť. Budú tu návrhy pre aktívnych, aj v prípade, že nám počasie nepraje, ale budú tiež také, ktoré umožnia krátky výlet na pohraničie bez nutnosti pohnúť sa z kresla. Ukážeme, aké zmeny priniesli európske projekty realizované na poľsko-slovenskom pohraničí, ako vyzerá spolupráca susedov a ako to zvládajú počas pandémie. Prajeme príjemné čítanie.

Blog je dostupný na: Blog o poľsko-slovenskej spolupráci a jej výsledkoch


Príspevky na blogu vyjadrujú názory autora a nesmú sa stotožňovať s oficiálnym stanoviskom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky.


logo EN

 

Blog realizový v rámci verejnej úlohy s názvom „Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja kľúčom k pozitívnemu medzinárodnému vnímaniu Poľska“ financovanej Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v rámci súťaže „Verejná diplomacia 2020 – nový rozmer“.


Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva