Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Partneri

 

 

 

 

   ZET        

Zväzok Euroregión „Tatry” – Vedúci Partner
   

Združenie Región „Tatry” – Partner č. 1  

Partner-2

Mesto Nowy Targ – Partner č. 2

Partner-3

Mesto Kežmarok – Partner č. 3

 

 

   

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva