Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencia s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva k účasti na konferencii s názvom EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ a na študijnej návšteve, ktoré sa budú konať dňa 29. – 30. 11. 2018

V roku 2018 uplýva 5 rokov od založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY Zväzkom Euroregión „Tatry“ z poľskej strany a Združením Euroregión „Tatry“ zo slovenskej strany. Bol to v tom čase prvý taký subjekt na poľských hraniciach, ktorého účastníkom bol euroegión. Uplynulých 5 rokov nám umožnilo rozvinúť činnosť Zoskupenia, realizovať mnohé projekty, upevniť svoje postavenie ako subjekt s veľkými skúsenosťami a potenciálom. Je to vhodný moment na zhrnutie určitej etapy, prijatie záverov a na určenie ďalších cieľov a plánov. Obzvlášť preto, že sa už začali prípravy na novú perspektívu 2021 – 2027, v ktorej projekty nariadení týkajúcich sa kohéznej politiky predpokladajú posilnenie úlohy zoskupení o. i. prostredníctvom riadenia fondov malých projektov.

Preto počas medzinárodnej konferencie, ktorá sa bude konať dňa 30. 11. 2018, budú v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu prezentované doterajšie skúsenosti s fungovaním zoskupenia, realizované podujatia a aktivity aj možnosti, ktoré prináša právna subjektivita európskeho práva, využitie potenciálu tohto právneho subjektu. Približíme nové návrhy týkajúce sa programov Interreg po roku 2020, ktoré sú súčasťou návrhov nariadení navrhnutých Európskou Komisiou. Počas debaty budeme diskutovať o praktických aspektoch činnosti zoskupení a o šanciach aj ohrozeniach pre zoskupenia založené na poľsko-slovenskom pohraničí.

Deň pred konferenciou dňa 29. 11. 2018 Vás pozývame na študijnú návštevu, počas ktorej Vám ukážeme vybrané výsledky cezhraničných projektov a zaujímavé aktivity realizované členskými samosprávami Euroregiónu „Tatry“. Medzi nimi budú aj projekty, na ktorých sa podieľa EZÚS TATRY. Zoberieme Vás na cestu poľsko-slovenským pohraničím, aby sme Vás inšpirovali a ukázali Vám, aké možnosti a potenciál má medzinárodná spolupráca medzi Poľskom a Slovenskom za účasti miestnych samospráv a takých subjektov ako EZÚS TATRY. Bude to vynikajúci úvod k diskusii počas konferencie, ktorá sa bude konať nasledujúci deň.

Vzhľadom na obmedzený počet miest Vás žiadame o skoršiu registráciu, ktorá trvá do 27. 11. 2018.Registračná on-line prihláška je dostupná https://goo.gl/forms/fX3rNEGakKZcd3kB2

Program konferencie pdf


Konferencia je organizovaná v rámci projektu spolufinancovaného Ministerstvom zahraničných vecí PR v súťaži „Podpora samosprávneho a občianskeho rozmeru poľskej zahraničnej politiky 2018“

0001-3aProjekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva