Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Videosúťaž „Pohraničie má talent!“.

 

 

 

Zúčastnite sa videosúťaže „Pohraničie má talent!“. Ukážte výnimočnosť poľsko-slovenského pohraničia, partnerstvo bez hranic, spoluprácu medzi susedmi z oboch strán hranice a ako táto spolupráca mení región k lepšiemu! Ukážte, že spolu sa dá dokázať viac, že partnerstvom dosiahneme spoločný rozvoj.Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko organizuje súťaž o najlepší filmový príbeh propagujúci poľsko-slovenské pohraničie, poľsko-slovenskú spoluprácu a partnerstvo. 

Nahrávka môže mať ľubovoľnú umeleckú formu – môže to byť skeč, pantomíma, divadelné mini-predstavenie, bábkové divadlo, alebo muzikál. Môže byť vážna alebo veselá. Musí sa však týkať poľsko-slovenského pohraničia, jeho špecifík a cezhraničnej spolupráce. Dôležitá je kreativita a invenčnosť. Na víťazov čakajú atraktívne ceny. Podporovať sa budú nahrávky vytvorené spoločne poľsko-slovenskými skupinami.

Súťaž trvá do 15. júna 2016. Podrobnosti sú uvedené v Pravidlách.

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva