Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Členovia Zoskupenia

Zakladajúcimi členmi Zoskupenia sú:
  1. na poľskej strane: Zväzok Euroregión „Tatry“ ako združenie samosprávnych jednotiek so sídlom: 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2,
  2. na slovenskej strane: Združenie Región „Tatry“ ako záujmové združenie právnických osôb so sídlom: 060 01 Kežmarok, Hradné námestie 30
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva