Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktuality

10.11.2011 - Pracovné rokovanie slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v Spišskej Novej Vsi

Pracovné rokovanie slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v Spišskej Novej Vsi
Dňa 08. 11. 2011 v Spišskej Novej Vsi zasadala spoločná slovensko-poľská Komisia vo veci EZÚS. Súčasťou rokovania bolo podanie informácie o účasti na Open Days 2011 v Bruseli. Zároveň sa prítomní zaoberali spracovanou porovnávacou analýzou dvoch riešení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce – viacúčelového alebo jednoúčelového. Na základe analýzy vyplynulo, že by bolo ideálnejšie vytvoriť všeobecný EZÚS, aby sme EZÚS nevnímali len na...
čitaj viac

19.10.2011 - 9. ročník Európskeho týždňa miest a regiónov - OPEN DAYS 2011

9. ročník Európskeho týždňa miest a regiónov - OPEN DAYS 2011
Členovia slovenskej časti Komisie vo veci Európskeho zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) JUDr. Štefan Bieľak - primátor mesta Spišská Belá, MUDr. Alexander Slafkovský - primátor mesta Liptovský Mikuláš a projektová manažérka Združenia Región „Tatry“ Mgr. Jana Majorová Garstková sa spoločne s poľským partnerom pod vedením predsedu Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ Bogusławom Waksmundzkim zúčastnili v dňoch 10. – 14. 10. 2011 na 9....
čitaj viac

24.06.2011 - Pracovné rokovanie slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce

Pracovné rokovanie slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Dňa 20. 06. 2011 sa v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku uskutočnilo druhé spoločné zasadnutie slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce. Združenie Región „Tatry“ ako aj Zväzok Euroregión „Tatry“ predložili samostatne vypracované dokumenty: 1. SWOT analýzu EZÚS a pridanú hodnotu európskej územnej spolupráce a 2. identifikáciu a analýzu základných znalostí, skúseností...
čitaj viac

30.05.2011 - Pracovné rokovanie slovenskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce

Pracovné rokovanie slovenskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Dňa 05. 04. 2011 sa v Spišskej Belej uskutočnilo 1. rokovanie slovenskej pracovnej komisie k EZÚS za účelom realizácie aktivít naplánovaných v projekte pod názvom Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce.
čitaj viac

30.05.2011 - Pracovné rokovanie slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce

Pracovné rokovanie slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Dňa 30. 05. 2011 sa v Stredisku Poľsko- Slovenskej Spolupráce v Nowom Targu uskutočnilo stretnutie slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce. Zasadnutia Komisie sa zúčastnili členovia Komisie z poľskej a slovenskej strany a pracovníci kancelárií Združenie Región „Tatry“ a Zväzku Euroregión „Tatry”.
čitaj viac

30.03.2011 - Informácia o doterajšom stave prác poľsko – slovenskej komisie na vytvorenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce „Tatry“

Informácia o doterajšom stave prác poľsko – slovenskej komisie na vytvorenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce „Tatry“
Dňa 16. 03. 2007 XIII. Kongres Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ prijal Uznesenie č. 6, v ktorom zaviazal Radu EUT na zostavenie šesťčlennej slovensko-poľskej pracovnej komisie, ktorá vypracuje podrobnú analýzu možností pretvorenia Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ na Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). Dňa 09. 05. 2007 Rada Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ schválila zloženie slovensko-poľskej pracovnej komisie.
čitaj viac
First 1 ... 16 17 18 19 20 Last
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva