Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktuality

30.03.2011 - Informácia o doterajšom stave prác poľsko – slovenskej komisie na vytvorenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce „Tatry“

Informácia o doterajšom stave prác poľsko – slovenskej komisie na vytvorenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce „Tatry“
Dňa 16. 03. 2007 XIII. Kongres Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ prijal Uznesenie č. 6, v ktorom zaviazal Radu EUT na zostavenie šesťčlennej slovensko-poľskej pracovnej komisie, ktorá vypracuje podrobnú analýzu možností pretvorenia Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ na Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). Dňa 09. 05. 2007 Rada Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ schválila zloženie slovensko-poľskej pracovnej komisie.
čitaj viac
First 1 ... 15 16 17 18 19 Last
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva