Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EZÚS - pozvánka na pracovné stretnutie

Združenie Región "Tatry" Vás pozýva na konzultačné pracovné stretnutie v rámci projektu Od Euroregiónu "Tatry" k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktoré sa uskutoční dňa 21. 4. 2012 (streda) o 14:00 hod. na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

Pozvánka pdf

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva