Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktualíty

30.11.2016 - „Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom“ - tvorivé dielne pre zamestnancov samosprávnych orgánov

„Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom“ - tvorivé dielne pre zamestnancov samosprávnych orgánov
Dňa 30.11.2016 sa konali tvorivé dielne s názvom „Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom“ organizované Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY v rámci projektu s finančným príspevkom Ministerstva...
čitaj viac

29.11.2016 - Konferencia Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí

Konferencia Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí
Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí je téma konferencie, ktorá sa konala 24. novembra v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu a zhromaždila zástupcov niekoľkých desiatok...
čitaj viac

28.11.2016 - Oficiálne sa začala II. etapa Vlajkového projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier!

Oficiálne sa začala II. etapa Vlajkového projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier!
Dňa 24. 11. 2016 partneri projektu podpísali partnerskú zmluvu medzi poľskými a slovenskými partnermi projektu a vedúcim partnerom, ktorým je EZUS TATRY s r. o. Otvoril sa tým Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy cesty okolo Tatier.
čitaj viac

16.11.2016 - Tvorivé dielne - "Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom"

Tvorivé dielne - "Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom"
Ak chcete získať praktické schopnosti budovania vysokokvalitnej spolupráce s partnermi zo zahraničia, ak chcete posilniť svoje komunikačné kompetencie, systematizovať vedomosti a zručnosti v oblasti riešenia spoločných problémov vďaka príprave dobrých...
čitaj viac
archív
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva