Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktualíty

16.03.2020 - Práca kancelárie EZÚS TATRY v Nowom Targu

Práca kancelárie EZÚS TATRY v Nowom Targu
V súvislosti s aktuálnou epidemickou hrozbou oznamujem, že kancelária EZÚS TATRY v Nowom Targu bude zatvorená, pracujeme však diaľkovo a môžete nás kontaktovať e-mailom:info@euwt-tatry.eu a telefonicky:+48 607 485 222
čitaj viac

01.10.2019 - Pozvánka k účasti v systéme odporúčania Priaznivých miest na Ceste okolo Tatier

Pozvánka k účasti v systéme odporúčania Priaznivých miest na Ceste okolo Tatier
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY pozvánka pozýva k účasti v otvorenom a bezplatnom systéme odporúčania Priaznivých miest na Ceste okolo Tatier.     Prihlášky môžu podávať: 1. Ubytovacie zariadenia – objekty, ktoré poskytujú služby...
čitaj viac

30.04.2019 - Nové fotografie Cesty okolo Tatier

Nové fotografie Cesty okolo Tatier
Je niekto, kto ešte potrebuje motiváciu na výlet po nových úsekoch cyklistických chodníkov Cesty okolo Tatier? 
čitaj viac

30.04.2019 - Filmy propagujúce II. etapu Cesty okolo Tatier

Filmy propagujúce II. etapu Cesty okolo Tatier
Bicykel, korčule alebo beh? Každá forma oddychu na Ceste okolo Tatier je možná! Čakajú na Vás kilometre dobrodružstva, takže neváhajte a roztočte to okolo Tatier už dnes! Ambasádorkou aktívneho trávenia času na Ceste okolo Tatier sa stala pani Joanna...
čitaj viac

30.04.2019 - Študijné tvorivé dielne s cykloturistickou tematikou na poľsko-slovenskom pohraničí

Študijné tvorivé dielne s cykloturistickou tematikou na poľsko-slovenskom pohraničí
Partneri vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“, ktorý sa realizuje v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ukončili cyklus študijných tvorivých dielní, počas ktorých boli...
čitaj viac

29.04.2019 - Výstava fotografií po súťaži

Výstava fotografií po súťaži
Počas finále poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“ bola predstavená výstava fotografií laureátov a finalistov súťaže. Výstava bude tiež sprístupnená počas podujatí pri príležitosti propagácie Cesty okolo...
čitaj viac
archív
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva