Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktualíty

16.05.2016 - Konzultácie pre potenciálnych žiadateľov

Konzultácie pre potenciálnych žiadateľov
Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko vedie konzultácie pre potenciálnych žiadateľov.
čitaj viac

05.05.2016 - Školenia pre potenciálnych žiadateľov – I prioritná os programu

Školenia pre potenciálnych žiadateľov – I prioritná os programu
V súvislosti s výhlašenou výzvou na predkladanie žiadostí pre prvú prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenia pre potenciálnych žiadateľov.
čitaj viac

04.05.2016 - Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi Programu Interreg V-A

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi Programu Interreg V-A
Dňa 4 mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty. Výzva sa týka prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného...
čitaj viac

02.05.2016 - Videosúťaž „Pohraničie má talent"!

Videosúťaž „Pohraničie má talent"!
Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko organizuje súťaž o najlepší filmový príbeh propagujúci poľsko-slovenské pohraničie, poľsko-slovenskú spoluprácu a partnerstvo. 
čitaj viac
archív
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva