Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktualíty

30.11.2018 - Konferencia „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“

Konferencia „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“
Na jeseň 2018 uplynulo 5 rokov od založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY Zväzkom Euroregión „Tatry“ z poľskej strany a Združením Euroregión „Tatry“ zo slovenskej strany. Bol to v tom čase prvý taký subjekt na poľských hraniciach,...
čitaj viac

29.11.2018 - Študijná návšteva na poľsko-slovenskom pohraničí

Študijná návšteva na poľsko-slovenskom pohraničí
Deň pred konferenciou s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ sa jej účastníci vydali na návštevu, počas ktorej boli prezentované výsledky vybraných cezhraničných projektov a zaujímavé aktivity...
čitaj viac

29.11.2018 - Analýza rozvojového potenciálu EZÚS TATRY

Analýza rozvojového potenciálu EZÚS TATRY
Jedným z výsledkov projektu s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ spolufinancovaného Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v súťaži „Podpora samosprávneho a občianskeho aspektu...
čitaj viac

26.11.2018 - Propagačný článok „Už 5 rokov od založenia EZÚS TATRY!“

Propagačný článok „Už 5 rokov od založenia EZÚS TATRY!“
V najnovšom, 144. čísle dvojtýždenníka „Góral.info.pl” z 22. 11. 2018, bol zverejnený článok o projekte s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ realizovanom EZÚS TATRY a o aktivitách,...
čitaj viac

23.11.2018 - Nová brožúra o cezhraničnej spolupráci a činnosti EZÚS TATRY

Nová brožúra o cezhraničnej spolupráci a činnosti EZÚS TATRY
V rámci realizácie verejnej úlohy s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ a prípravy na konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 29. – 30. 11. 2018 vydalo Európske zoskupenie územnej spolupráce...
čitaj viac

20.11.2018 - Konferencia s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“

Konferencia s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva k účasti na konferencii s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ a na študijnej návšteve, ktoré sa budú konať dňa...
čitaj viac
archív
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva