Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktualíty

09.06.2017 - Súťaž na logo a propagačný slogan „Cesty okolo Tatier“

Súťaž na logo a propagačný slogan „Cesty okolo Tatier“
Informujeme Vás, že vyhlásenie výsledkov súťaže o grafické logo a propagačný slogan Cesty okolo Tatier, bolo odložené do 26. 06. 2017. Vzhľadom k veľkému počtu došlých prihlášok – 38 návrhov na grafické logo a 12 propagačných sloganov, práce...
čitaj viac

07.06.2017 - Konferencia "Efektívni v spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom"

Konferencia "Efektívni v spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom"
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na informačnú konferenciu s názvom „Efektívni v spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom – cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie“, ktorá sa bude konať dňa 21....
čitaj viac

16.05.2017 - Poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov“

Poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov“
Ak je pre Teba poľsko-slovenské pohraničie dôležité Ak máš nápad na poľsko-slovenský projekt v oblasti vzdelávania, cestovania, životného prostredia a kultúry Ak hľadáš partnera pre spoluprácu na poľskej alebo slovenskej strane Ak si pripravený/á na...
čitaj viac

05.05.2017 - Súťaž na návrh grafického označenia (loga) „Cesty okolo Tatier“

Súťaž na návrh grafického označenia (loga) „Cesty okolo Tatier“
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktoré plní úlohu vedúceho partnera v projekte s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ za spolupráce s 9 partnermi z Poľska a zo Slovenska – Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy...
čitaj viac

05.05.2017 - Súťaž na propagačný slogan „Cesty okolo Tatier“

Súťaž na propagačný slogan „Cesty okolo Tatier“
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktoré plní úlohu vedúceho partnera v projekte s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ za spolupráce s 9 partnermi z Poľska a zo Slovenska – Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy...
čitaj viac

05.04.2017 - Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov v rámci Programu  Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Dňa 3.4.2017 Zväzok Euroregión „Tatry“ v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej...
čitaj viac
archív
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva