Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktualíty

28.11.2016 - Oficiálne sa začala II. etapa Vlajkového projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier!

Oficiálne sa začala II. etapa Vlajkového projektu Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier!
Dňa 24. 11. 2016 partneri projektu podpísali partnerskú zmluvu medzi poľskými a slovenskými partnermi projektu a vedúcim partnerom, ktorým je EZUS TATRY s r. o. Otvoril sa tým Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy cesty okolo Tatier.
čitaj viac

16.11.2016 - Warsztaty "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"

Warsztaty "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"
Jeśli chcą Państwo zdobyć praktyczne umiejętności budowania z partnerami z zagranicy wysokiej jakości współpracy, wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne, uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów poprzez...
čitaj viac

08.11.2016 - Konferencia „Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí“

Konferencia „Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí“
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na konferenciu „Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí“, ktorá sa uskutoční dňa 24. novembra 2016 v Stredisku poľsko – slovenskej...
čitaj viac

05.10.2016 - Budúci rok sa začne realizácia II. etapy Cesty okolo Tatier!

Budúci rok sa začne realizácia II. etapy Cesty okolo Tatier!
Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier bol schválený Monitorovacím výborom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
čitaj viac
archív
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva