Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zasadnutie Zhromaždenia EZÚS TATRY

Dňa 23. 01. 2014 v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku sa uskutočnilo zasadnutie Zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s r.o.

Riaditeľka zoskupenia predložila členom Zhromaždenia informácie na tému činnosti Zoskupenia za obdobie od 14. 08. 2013, ako aj žiadosti o účasť EZÚS TATRY v riadení Fondom mikroprojektov v novom programe cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014 – 2020.

Zhromaždenie schválilo výšku členského príspevku do EZÚS TATRY v roku 2014, ako aj rozpočet a plán činnosti EZÚS TATRY s r.o. na rok 2014. Zhromaždenie prijalo tiež pravidla činnosti Riaditeľa a rokovací poriadok Dozornej rady.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva