Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Školenia pre zamestnancov samosprávnych orgánov z územia Euroregiónu „Tatry“

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás srdečne pozýva na bezplatné školenia v rámci cyklu „Cezhraničné aspekty práce v jednotkách územnej samosprávy na poľsko-slovenskom pohraničí – odborné zdokonaľovanie“. Pozývame zamestnancov miestnej samosprávy – členov Euroregiónu „Tatry“, ktorí sa venujú príprave a realizácii cezhraničných projektov.

Školenia budú realizované ako cezhraničné, tzn. účastníci získajú informácie o aktuálnych právnych postupoch podľa európskych aj národných predpisov, okrem toho sa oboznámia so špecifickými požiadavkami platnými na slovenskej strane.

 

1) dňa 24.10.2018 v oblasti "Zákon o verejnom obstarávaní v Poľsku a na Slovensku, spoločné cezhraničné verejné obstarávania" - prihlášky k účasti posielajte, prosíme, prostredníctvom formulára https://goo.gl/forms/a3GHmvWJ3X2w5Ic83 v termíne do dňa 22.10.2018

2) dňa 24.10.2018 v oblasti "Pravidlá pri zamestnávaní zahraničných zamestnancov v prihraničných samosprávach" - prihlášky k účasti posielajte, prosíme, prostredníctvom formulára https://goo.gl/forms/xfH0ZhRtpCGSh4rm2  v termíne do dňa 22.10.2018

3) dňa 26.10.2018 v oblasti "Štátna pomoc v cezhraničných investíciách a projektoch" - prihlášky k účasti posielajte, prosíme, prostredníctvom formulára https://goo.gl/forms/8p3KcIeDzEMTk1D62 v termíne do dňa 24.10.2018

4) dňa 29.10.2018 v oblasti "Stavebný zákon a predpisy týkajúce sa prípravy a realizácie investícií v prihraničných oblastiach"- prihlášky k účasti posielajte, prosíme, prostredníctvom formulára  https://goo.gl/forms/RaebnJhqffgBvhyT2  v termíne do dňa 26.10.2018

5) dňa 29.10.2018 v oblasti "Posudzovanie vplyvov investícií na životné prostredie – poľské a slovenské postupy" - prihlášky k účasti posielajte, prosíme, prostredníctvom formulára https://goo.gl/forms/1ocISt138dllHGNM2  v termíne do dňa 26.10.2018


Školenia sa budu konať v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu Tatry v Kežmarku, ul. Hradné námestie 30. 

Počet miest je obmedzený – 15 osôb (rozhoduje poradie podávania prihlášok).

Školenia su organizované v rámci mikroprojektu s názvom "Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY " spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Znalezione obrazy dla zapytania interreg polsko - slovenskoZnalezione obrazy dla zapytania interreg v -a  muzeum hviezdoslava euroregion tatry

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva