Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020

Štátny tajomník ministra pre infraštruktúru a rozvoj, Marceli Niezgoda, predsedal prvému zasadnutiu Monitorovacieho výboru programu Poľsko-Slovensko 2014-2020. Zasadnutie sa konalo 29. apríla 2015 v Starom Smokovci na Slovensku.
Program Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 je jedným z prvých programov Európskej územnej spolupráce schválených Európskou komisiou. Počas stretnutia boli prijaté dokumenty umožňujúce ďalšie práce na implementovaní programu, vrátane dokumentov týkajúcich sa vlajkových projektov, Komunikačná stratégia ako aj príručka pre prijímateľov z oblasti informácie a propagácie.

Zdroj: www.plsk.eu

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva