Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 predložený Európskej komisii

Dňa 22. septembra 2014 bol predložený Európskej komisii návrh Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 , spoločne s dvoma ďalšími programami s účasťou Poľska – Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Sasko a Česká republika – Poľská republika.

V priebehu 3 mesiacov Európska komisia bola povinná posúdiť súlad Programov s právnymi predpismi Európskej únie, najmä s uzneseniami týkajúcimi sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program cezhraničnej spolupráce Pol’sko - Slovenská republika 2014-2020 ikona strzałka

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva