Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Práca kancelárie EZÚS TATRY v Nowom Targu

V súvislosti s aktuálnou epidemickou hrozbou oznamujem, že kancelária EZÚS TATRY v Nowom Targu bude zatvorená, pracujeme však diaľkovo a môžete nás kontaktovať e-mailom:info@euwt-tatry.eutelefonicky:+48 607 485 222

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva