Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pozvánka na záverečnú konferenciu vlajkového projektu

Pozývame Vás na konferenciu, počas ktorej zosumarizujeme realizáciu vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Konferencia sa bude konať 25. apríla 2019 v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu, ul. Sobieskiego 2. Podrobný program konferencie sa nachádza v súbore nižšie.

Program konferencie

  

Konferencia realizovaná v rámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva