Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Meranie intenzity premávky na Ceste okolo Tatier

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY ukončilo meranie intenzity premávky cyklistov na novovybudovaných úsekoch cyklistických chodníkov II. etapy Cesty okolo Tatier. Od leta 2018 do jari 2019 boli merania vykonávané na cyklistických chodníkoch vybudovaných všetkými partnermi vlajkového projektu, t. j. mestom Nowy Targ, obcou Nowy Targ, obcou Szaflary, obcou Nižné Lapše, mestom Trstená, mestom Liptovský Mikuláš, mestom Spišská Belá, mestom Stará Ľubovňa a mestom Kežmarok. Okrem počtu cyklistov na Ceste okolo Tatier sa zisťoval tiež počet iných užívateľov chodníkov ako sú kolieskoví korčuliari, kolieskoví lyžiari, bežci, označovalo sa ich pohlavie, druh bicykla, vybavenie cyklistu, používanie prilby a pod.

Analýza výsledkov merania intenzity premávky cyklistov ukazuje výrazné zvýšenie počtu užívateľov cyklistických chodníkov na Ceste okolo Tatier. Ročný počet osôb využívajúcich nové úseky Cesty okolo Tatier na poľskej a slovenskej strane odhadovaný na základe uskutočnených meraní presahuje 270 tis. osôb.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva