Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konzultačné stretnutie na tému poľsko – slovenskej cezhraničnej spolupráce na roky 2014 – 2020

Dňa 22. mája 2014 sa v Červenom Kláštore na Slovensku uskutočnilo ďalšie konzultačné stretnutie na tému poľsko – slovenskej cezhraničnej spolupráce v rokoch 2014 – 2020. Účastníkmi boli predstavitelia slovenských samospráv – členovia Združenia Región „Tatry“.  Bola to jedna z aktivít naplánovaných v mikroprojekte Euroregiónu „Tatry“ v rámci ktorého sa vypracovala stratégia činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY na roky 2014 – 2020.

Počas stretnutia bol odprezentovaný návrh   Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020. Predstavila sa rola Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY v novom Programe cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020. Boli odprezentované výsledky prieskumu členov Euroregiónu „Tatry“, ktorých cieľom bolo zoznámiť sa so skúsenosťami členských samospráv oboch združení tvoriacich EZÚS TATRY, postrehy na tému cezhraničnej spolupráce, ako aj zozbieranie údajov s perspektívami realizácie poľsko – slovenských projektov v rokoch 2014 – 2020. To všetko bolo uskutočnené v súvislosti so spracovaním stratégie činnosti EZÚS TATRY.

Ciele návrhu Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK 2014 - 2020 pdf

úloha EZÚS TATRY s r.o. v novom Programe cezhraničnej spolupráce PL - SK 2014 - 2020 pdf

Výsledky ankety pre členov Euroregiónu „Tatry“  pdf


          logo_programu_pion+slogan_SK                               Logo Euroregionu TATRY                                       flaga_UE+unia_europejska_EFRR_centralnie_SK

Stretnutie spolufinancovane Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika-Slovenská republika 2007-2013


 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva