Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Kongres Euroregiónu „Tatry“ prijal stratégiu činnosti EZÚS TATRY na roky 2014 – 2020

Delegáti XX. Kongresu Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“, ktorý sa uskutočnil v Nowom Targu dňa 15. 09. 2014, prijali Stratégiu činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY na roky 2014 – 2020. Táto stratégia poskytne silnejšie a cielenejšie radenie činnosti Zoskupenia. Umožní skoordinovanie spolupráce na poľskej a slovenskej strane hranice. Predovšetkým bude slúžiť samosprávnym orgánom z oboch strán hranice, ako nástroj na jednoduchšiu realizáciu spoločných cezhraničných projektov v rokoch 2014 – 2020. Podrobné informácie práce na stratégii a jej predpoklady predstavuje nasledujúca prezentácia a samotná publikácia, ktoré boli zrealizované prostredníctvom mikroprojektu spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.  

 Na slávnostnom Kongrese sa zúčastnilo veľa významných hostí: vicepremiérka Poľskej republiky, ministerka dopravy a regionálneho rozvoja p. Elżbieta Bieńkowka, honorárny konzul Slovenskej republiky v Krakowe p. Ivan Škorupa, senátor p. Stanisław Hodorowicz, poslanci Poľskej republiky p. Andrzej Gut Mostowy a p. Edward Siarka, maršalok Malopoľského vojvodstva p. Marek Sowa, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja p. Štefan Bieľak, riaditeľka oddelenia Cezhraničnej spolupráce Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja p. Anita Ryng, vedúci Spoločného technického sekretariátu PL – SK 2007 – 2013 p. Grzegorz Gołda, honorárny konzul Slovenskej republiky v Zakopanom p. Wiesław Wojas, čestný predseda Euroregiónu „Tatry“  p. Wendelin Haber, ako aj čestní členovia Euroregiónu „Tatry“ p. Czesław Borowicz, Antoni Nowak, Milan Nevlazla a Ján Skupin, predseda Poľsko – slovenskej priemyselno – obchodnej komory v Krakowe p. Piotr Cebulski, predseda Nowotarskej hospodárskej izby p. Marek Teper, umelec a maliar, osobnosť Euroregiónu „Tatry“ p. Jan Kanty Pawluśkiewicz a tiež predstavitelia euroregiónov: Beskydy, Karpaty, Nysa a Sprewa Nysa – Bóbr. Samospráva poľsko – slovenského pohraničia bola zastúpená prostredníctvom okresov, miest a obcí.

 

Poľsko-slovenska stratégia činnosti EZÚS TATRY na roky 2014 – 2020  pdf

Uznesenie č. 2 XX Kongresu z 15. 9. 2014   pdf

20 rokov Euroregiónu „Tatry” - úspechy a perspektívy (Publikácia) pdf


 

                logo_programu_pion+slogan_SK                               Logo Euroregionu TATRY                                       flaga_UE+unia_europejska_EFRR_centralnie_SK

Mikroprojekt spolufinancovany Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika-Slovenská republika 2007-2013Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva