Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Kalendár Cesty okolo Tatier

Cyklistický kalendár Cesty okolo Tatier je už dostupný! Sú v ňom fotografie finalistov poľsko-slovenskej súťaže „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“. Publikácia je bezplatná a môžete ju dostať v kancelárii Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY v Nowom Targu, ul. Sobieskiego 2. Prijmite našu ponuku a vyzdvihnite si kalendár. Môže to byť zaujímavý darček alebo suvenír z cyklistických výprav okolo Tatier!

Kalendár na stiahnutie pdf

 ETKalendár bol vytvorený v rámci mikroprojektu s názvom „Cesta okolo Tatier čaká na objavenie“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva