Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Začali sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhranicnej spolupráce PL-SK 2014-2020

Dnes sa začali verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 (Program PL-SK 2014-2020), ktoré budú trvať do 22. mája tohto roku. Cieľom konzultácií je zhromaždenie názorov a komentárov o smeroch podpory navrhovaných v rámci Programu.

V rámci verejných konzultácií:

  • sú komentáre k návrhu Programu prijímané pomocou formulára na oznámenie komentárov;
  • 14. mája tohto roku v Nowom Targu, v Podhalańskej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (Podhalanskej štátnej odbornej vysokej škole), ul. Kokoszków 71 sa uskutoční konzultačná konferencia;
  • sa vykonáva anketový prieskum týkajúci sa určenia aktivít plánovaných v rámci budúcej spolupráce.

Na konzultáciách sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia a predovšetkým zástupcovia územných samospráv, sociálno-hospodárskych partnerov, vládnej správy, mimovládnych organizácií a akademických prostredí.

Ak sa s návrhom Programu 2014-2020 chcete bližšie oboznámiť, stiahnite si dokument nachádzajúci sa nižšie.

Komentáre k návrhu Programu

Ak chcete oznámiť komentáre týkajúce sa návrhu Programu, vyplňte príslušný formulár na oznamovanie komentárov nachádzajúci sa nižšie alebo sa zúčastnite na konzultačnej konferencii. Žiadame Vás, aby ste formulár vyplnili vo formáte DOC a odoslali elektronickou poštou na adresu: konsultacjeplsk@mir.gov.pl. Ako predmet e-mailu uveďte „verejné konzultácie návrhu Programu PL-SK 2014-2020”. Komentáre odoslané iným spôsobom budú automaticky odstránené z procesu preskúmavania.

Termín oznamovania komentárov sa končí 22. mája 2014.

Konzultačná konferencia

Ak sa chcete zúčastniť na konferencii, žiadame Vás, aby ste sa zaregistrovali on-line pomocou nižšie uvedeného odkazu. Počet miest je obmedzený. Rozhoduje poradie prihlásení. Počas konferencie je zabezpečené tlmočenie z/na poľský/slovenský jazyk.

Anketový prieskum

Srdečne pozývame potenciálnych poľských, a taktiež slovenských prijímateľov budúceho Programu, aby sa zúčastnili na anketovom prieskume týkajúcom sa určenia aktivít plánovaných v rámci cezhraničnej spolupráce v novej finančnej perspektíve Európskej únii 2014-2020. Cieľom prieskumu je získať znalosti o potenciálnych projektoch na jednotlivých oprávnených územiach, a taktiež o potenciáli na realizáciu spoločných predsavzatí na poľsko-slovenskom pohraničí v novom programovom období. Žiadame Vás, aby ste anketu vyplnili na pripojenom formulári dostupnom v on-line forme do 22. mája tohto roku.

Zváženie komentárov

O všetkých komentároch oznámených počas trvania konzultácií sa bude po ukončení konzultácií zvažovať pri prácach nad záverečnou verziou Programu pre roky 2014-2020. Správa z priebehu a výsledkov verejných konzultácií bude zverejnená na internetovej stránke www.ewt.gov.pl v priebehu 30 dní odo dňa ich ukončenia.


Stiahnuť súbory:


Registrácia na konzultačnú konferenciu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Zobraziť anketu týkajúcu sa plánovaných projektov Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Prečítať si viac Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva