Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Výber propagačného sloganu Cesty okolo Tatier

Poľsko  - slovenská porota ukončila aj hodnotenie a výber propagačného sloganu Cesty okolo Tatier.

V súťaži na propagačný slogan Cesty okolo Tatier bolo celkovo prihlásených 12 návrhov. V hodnotení sa brali do úvahy tieto kritéria: originálnosť, dodržanie charakteru Cesty okolo Tatier, jednoduché rozpoznanie a zapamätanie sloganu.

Poľsko – slovenské porota sa zhodla na víťazovi a na I. mieste skončil slogan pána Szymona Ozorowskiego z Ludźmierza:

Zakręć w Tatry

Rozkrúť to do Tatier

A spin around Tatras

 

Na II. mieste skončili propozície prihlásené od:

Piotr Komorowski, Warszawa

Pracownia Reklamowa Anna Ozorowska, Nowy Targ

ERNESTO TRAVEL / Wojciech Goj, Kraków

Andrzej Woszczek, Jabłonka

Bronisława Piotrowicz, Zakopane

 

Všetkým účastníkom ďakujeme za záujem o súťaž!

 


LogoInterregZNapisem_SK (2)


 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva