Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Tvorivé dielne - "Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom"

Ak chcete získať praktické schopnosti budovania vysokokvalitnej spolupráce s partnermi zo zahraničia, ak chcete posilniť svoje komunikačné kompetencie, systematizovať vedomosti a zručnosti v oblasti riešenia spoločných problémov vďaka príprave dobrých projektov a ich efektívnej realizácii, tak sa už dnes prihláste na tvorivé dielne organizované dňa 30. 11. 2016 v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu.

Tvorivé dielne sú určené pre poľských a slovenských zamestnancov samosprávnych orgánov z územia Euroregiónu „Tatry“, ktorí zodpovedajú za prípravu a realizáciu cezhraničných projektov. Adresátmi školenia sú najmä osoby, ktoré každodenne realizujú spoluprácu so zahraničnými partnermi, najmä s tými z druhej strany hranice, ktoré chcú skvalitniť realizovanú spoluprácu za účelom efektívnej implementácie spoločných podujatí a efektívneho riešenia problémov miestnych spoločenstiev na pohraničí.

 

Vďaka účasti na tvorivých dielňach sa dozviete:

 • ako posilňovať každodennú cezhraničnú spoluprácu samospráv poľsko-slovenského pohraničia,
 • akým spôsobom podporujú aktivity realizované Euroregiónom „Tatry“ a EZÚS TATRY cezhraničné partnerstvá,
 • prečo umožňujú mikroprojekty rozvíjať partnerskú spoluprácu samospráv,
 • ako komunikovať so slovenským/poľským partnerom, čiže aké jazykové dilemy a nástrahy hrozia pri spolupráci poľských a slovenských partnerov,
 • ako premeniť dobrý nápad na dobrý projekt,
 • čo je úlohový štýl uvažovania a ako ho uplatniť v spoločných projektoch,
 • ako sa vyhnúť chýbam pri príprave spoločných poľsko-slovenských projektov.

Podmienky účasti na tvorivých dielňach:

 • Účasť na tvorivých dielňach je bezplatná.
 • O účasti na tvorivých dielňach rozhoduje poradie prihlášok.
 • Tvorivé dielne sa budú konať v poľskom jazyku. Bude zabezpečené simultánne tlmočenie do slovenského jazyka.
 • Počas konferencie bude zabezpečené simultánne tlmočenie z/do poľštiny a slovenčiny.
 • Organizátor tvorivých dielní zabezpečuje stravovanie a materiály na tvorivé dielne.
 • Účastníci si sami hradia cestovné náklady a náklady na prípadné ubytovanie v súvislosti s tvorivými dielňami. Po ukončení tvorivých dielní budú účastníci požiadaní o vyplnenie dotazníka týkajúceho sa deklarovaného zvýšenia schopností spolupráce so slovenským/poľským partnerom a posilnenia kompetencií.

 

Prihlášky k účasti:

Prihlášky sa prijímajú prostredníctvom registračného on-line formulára, ktorý je dostupný tu: https://goo.gl/forms/sLsflmrLcLT0m5bJ2

Program:PdfTvorivé dielne sa realizujú v rámci projektu s názvom „Účasť územnej samosprávy poľsko-slovenského pohraničia na rozvíjaní regionálnej medzinárodnej spolupráce“ spolufinancovaného Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v rámci náboru s názvom „Podpora samosprávneho a občianskeho aspektu poľskej zahraničnej politiky 2016“

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva