Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Súťaž na logo a propagačný slogan „Cesty okolo Tatier“

Informujeme Vás, že vyhlásenie výsledkov súťaže o grafické logo a propagačný slogan Cesty okolo Tatier, bolo odložené do 26. 06. 2017. Vzhľadom k veľkému počtu došlých prihlášok – 38 návrhov na grafické logo a 12 propagačných sloganov, práce poľsko – slovenskej poroty potrvajú dlhšie. Výsledky budú zverejnené na stránke www.ezus-tatry.euwww.cestaokolotatier.eu

 


LogoInterregZNapisem_SK (2)


 

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva