Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Súťaž „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“ – internetové hlasovanie

Ďakujeme za zaslane prihlášky na súťaž! Do súťaže ste zaslali 163 fotografií. Spomedzi fotografií, ktoré vyhovovali požiadavkám, porota vybrala 22 fotografií – teraz môžete na ne hlasovať v internete. Hlasovanie trvá do 5. októbra!

Udostępnij:

google plus mail

12 fotografií, ktoré získajú najviac hlasov, bude zverejnených vcyklistickom kalendáriCesty okolo Tatier na rok 2019.Autori 3 najlepších fotografií získajú vecné ceny.

Uvádzame 22 finálových fotografií, ktoré sú očíslované od 01 do 22  ikona strzałka Poradie fotografií je náhodné.Dôkladne si ich prezrite arozhodnite, ktorá je najlepšia.Vyberte jednu fotogafiu, označte ju nižšie azašlite nám váš hlas!   ikona strzałka

 
Súťaž sa realizuje v rámci mikroprojektu s názvom „Cesta okolo Tatier – čaká na objavenie" spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry" v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
logotypy
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva